Atrakcje turystyczne w okolicy Kielc

 
 


Muzeum Wsi Kieleckiej
Skansen dysponuje prawie 70 ha powierzchni. 
Planowane jest postawienie 80 obiektów z czego do dziś jest gotowych 30. Skansen jest cały czas rozbudowywany, tak jak na to pozwalają skromne fundusze...

Muzeum im. Orła Białego 
w Skarżysku-Kamiennej powstało w 1969r. Gromadzi zbiory w następujących działach: Ośrodku Badawczo - Muzealnym Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej, Archeologii, Staropolskiego Okręgu Przemysłowego oraz Historycznym wraz z sekcją militariów.

Huta Samsonów
Samsonów to niewielka wieś o tradycjach przemysłowych. Pierwszy wielki piec został tu wybudowany w 1598 roku. W 1818 roku z inicjatywy Stanisława Staszica wybudowno tu zakład wielkopiecowy, w którym siłą napędową urządzeń w hucie była woda z rzeki Bobrzy, doprowadzona do zakładu sklepionym kanałem.

Ruiny Zamku w Chęcinach    
Zamek w Chęcinach wzniesiono na grzbiecie skalistego wzgórza (367 m. npm.), na przełomie XIII i XIV wieku. Pierwsze wzmianki na jego temat sięgają 1306 roku.

Ruiny Zamku Krzyżtopór
W niewielkiej miejscowości Ujazd niedaleko Tarnobrzega znajdują się potężne ruiny bastionowego zamku zwanego "Krzyżtopór".

Kościół w Tarczku z XIII w.
Najcenniejszym zabytkiem Tarczka jest romański kościół zbudowany w I połowie XIII wieku a w nim zabytkowy dwustronny tryptyk.

Muzeum Przyrody i Techniki, Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach
Na obszarze muzeum znajdują się pozostałości zakładu hutniczego z połowy XIX w. (inwestycje wg zamysłu St.Staszica) oraz najstarszy w Europie  (z zachowanych) wielki piec opalany koksem  z r. 1899.

Krzemionki Opatowskie
Na terenie województwa świętokrzyskiego, 9 km na północny wschód od Ostrowca Świętokrzyskiego znajduje się rezerwat archeologiczno - przyrodniczy Krzemionki.

Ruiny Zamku w Bodzentynie
Gotycki, murowany zamek wzniósł przed 1380r. biskup krakowski Florian z Mokrska. Była to lokalna rezydencja biskupów krakowskich, usytuowana na wysokiej skarpie...

Muzeum Henryka Sienkiewicza
Pałacyk otacza rozległy park, którego
 niewątpliwą ozdobą są ogromne stare
dęby, lipy, platany. Do muzeum dochodzi
się piękną aleją lipową zasadzoną w
czterech rzędach.

DĄB BARTEK
Na terenie Nadleśnictwa Zagnańsk przy
 drodze z Zagnańska do Samsonowa
 znajduje się legendarny dąb "Bartek".
 Wiek jego szacowany jest na
około 700 lat. Legendy podają, że odpoczywał pod nim
 Jan III Sobieski wracając spod Wiednia.

Jaskinia Raj
Niektórzy uważają jaskinię Raj za
 najładniejszą w Polsce. W jaskini 
znaleziono szczątki narzędzi z przed
 50 000 lat...

 

... i wiele, wiele innych

www.Swietokrzyskie.net.pl
Copyright © 2005-2012 Ditcom Media Studio